Category: e-sigaretten

  • Vapen als een minder schadelijk alternatief voor roken

    Sinds de introductie van e-sigaretten in de markt, is vapen steeds meer erkend als een potentieel minder schadelijk alternatief voor roken. Hoewel vapen ook nicotine kan bevatten, mist het de teer, koolmonoxide en andere giftige stoffen die in sigaretten zitten. Dit betekent dat vapen een niet schadelijke manier kan zijn om nicotine te consumeren, vooral […]